GEZINSCOACHING

In Nederland woont twintig procent van de kinderen niet meer bij beide biologische ouders.

Nederland telt een kwart miljoen samengestelde gezinnen. Dit zijn de gezinnen met partners die opnieuw getrouwd zijn. Samenwonende gezinnen of gezinnen waarvan de partners een deel van de tijd bij elkaar wonen, zijn hierbij niet meegerekend.

Op dit moment valt zestig procent van de nieuw gevormde samengestelde gezinnen binnen enkele jaren uiteen. De complexe opbouw van een samengesteld gezin is daarvan één van de belangrijkste oorzaken.

De heftige emoties die, door volwassenen en kinderen, bij een scheiding en de vorming van een nieuw gezin worden ervaren, kunnen een negatieve invloed hebben op de instandhouding van het nieuwe gezin.

Mensen die een samengesteld gezin hebben gevormd of starten, dragen een rugzak met zich mee . Deze is gevuld met allerlei dingen uit ieders verleden:

  • Positieve en negatieve gevoelens
  • Fijne herinneringen
  • Moeilijke gedachten
  • Onzekerheden
  • Verdriet

Verwachtingen en overtuigingen over hoe het leven eruit zou moeten zien.

Het kost tijd, geduld en liefde om dit alles tot een geheel te smeden.

Wat als dit niet gaat of lukt zoals jij het had gehoopt of had verwacht?

Dat het lastig is te zien dat met zijn allen in één huis (nog) niet heeft gebracht waar jij op had gehoopt?

Dat je gaat twijfelen aan jezelf. Waar doe ik het fout? Moet ik nog meer mijn best gaan doen? Of moet ik meer geduld hebben?

Is het misschien een kwestie van tijd?

Vinden ze me eigenlijk wel aardig?

Wat mag ik van mezelf wel zeggen en wat moet ik laten…..

Dit soort vragen blijven en een antwoord komt niet vanzelf.

Communicatie is altijd nog dé manier om nader tot elkaar te komen. De leeftijden van met name de kinderen zijn belangrijk. Een kind van 4, 10 of 16 vraagt een totaal andere benadering om dingen tegen te zeggen, om iets toe te lichten, iets uit te leggen of een stukje verantwoording te vragen voor de eigen inbreng binnen het nieuwe samengestelde gezin.

Het belangrijkste hierin is dat de partners met elkaar in gesprek blijven.
En binnen deze gesprekken is het belangrijk dat:

  • Je oprecht naar elkaar luistert
  • Je de ander de tijd en ruimte geeft om iets op zijn manier te mogen voelen of te ervaren
  • Het niet als een aanval te zien op jou of op jouw kinderen

MAAK NU EEN AFSPRAAK!

Breng elkaar weer samen.

Blijf vooral de focus houden dat jullie als (mede) opvoeders van het nieuwe gezin ook vooral geliefden zijn van elkaar. De momenten samen, aandacht voor elkaar, een uitje plannen, even alleen tijd nemen om het over jullie samen te hebben is ook heel belangrijk.

Iedereen wil dat maar waarom lukt het dan niet of niet zo vaak als je wilt?

Ik, als therapeut, wil (jou), jullie heel graag helpen om de moeilijkheden, frustraties of onbegrip die er binnen het nieuwe gezin zijn, op te lossen of zover te verbeteren dat het voor iedereen prettig voelt.

Wil jij graag eerst alleen komen, en misschien geldt dat ook voor jouw partner, en na een aantal gesprekken samen, of vanaf het begin samen, alles kan en is mogelijk. Wat voor jou (jullie) het prettigst voelt.